Om oss

Trysil Menighetsbarnehage ligger midt i Trysil sentrum, i Liavegen 20. 

Like ved Innbygda skole (barne- og ungdomsskole), og like bak kommunehuset.

Vi gir tilbud til barn i alderen 0- 4 år fordelt på 12 hele plasser. Har du fått plass hos oss, kan du beholde denne til det året barnet fyller fire år  (til 31.07 det året), eller til du får tilbud om plass i en annen barnehage.

Sang, musikk, natur, lek og opplevelser er noen av satsingsområdene våre i barnehagen.

Vi er en  livssynsbarnehage og en ordinær barnehage. 

 

" Der det er ett barn trengs en voksen, 
der det er en voksen trengs ingen fler ".

 

Åpningstider:

Åpningstid mandag - fredag kl. 7.30- 16.30 

Vi har helårsåpent, med stengt de to midterste ukene i juli, stengt på fire planleggingsdager, og på julaften. 

 

Barnehagens historie:

Trysil Menighetsbarnehage AS ble opprettet desember 2003, med 9 hele plasser.

Ruth Blixt og Frode Grøstad var ildsjelene bak planlegging og oppstarten av barnehagen. Barnehagen ble fort fylt opp av forventningsfulle unger, foreldre, og ikke minst personalet.

I 2009 utvidet vi fra 9 til 12 hele plasser, samtidig som vi søkte om å bli godkjent for 15 barn fra 0- 6 år.

I desember 2013 fylte barnehagen 10 år. 

I år 2014 har vi utvidet barnegruppa fra 0- 3 år, til 0- 4år.