Om oss

Vi er en ordinær barnehage, som driftes på samme måte som andre private og kommunale barnehager i Trysil kommune. Barnehagen eies av Trysil menighet, derfor navnet på barnehagen.

Trysil Menighetsbarnehage ligger midt i Trysil sentrum, i Liavegen 20. 

Like ved Innbygda skole (barne- og ungdomsskole), og like bak kommunehuset.

Vi gir tilbud til barn i alderen 0- 4 år fordelt på 12 hele plasser. Har du fått plass hos oss, kan du beholde denne til barnet fyller fire år (til 31.07 det året), eller til du får tilbud om plass i en annen barnehage.

Rammeplanen for barnehager sier at: «Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg, og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng».
Barnehageloven § 1, som gjelder for alle barnehager – sier at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagens egen verdiplattform DOLL (danning, omsorg, lek, læring), er også bygget på nettopp dette.

 

" Der det er ett barn trengs en voksen, 
der det er en voksen trengs ingen fler ".

 

Åpningstider:

Åpningstid mandag - fredag kl. 7.15- 16.30

Vi har helårsåpent, med stengt de to midterste ukene i juli, stengt romjulsuken (24.12-31.12), påskeuken og stengt på fem planleggingsdager.