Velkommen til våre nettsider!

Trysil Menighetsbarnehage ligger sentralt til i Trysil sentrum,
og har et tilbud til alle barn mellom 0-3 år!

På våre nettsider finner du informasjon om hvem vi er,
hvem som jobber hos oss - og ikke minst hvordan du kan
søke ditt barn til vår barnehage! Velkommen til oss :)

 

 


Informasjon angående barnehagens uteområde

Oppdatert 28.10.2022

Vi ønsker å komme med informasjon til alle dere foreldre, som snart skal søke om barnehageplass til deres små.
Da vi har forstått det slik at det er litt usikkerhet blant noen foreldre ifht å søke barnehageplass hos oss,
pga situasjonen rundt uteområdet som barnehagen leier.

 

Hva hvis Trysil Menighetsbarnehage ikke lenger kan leie uteområde de i dag disponerer?

Dette er en usikkerhet vi har visst om i flere år, også siden planene rundt sentrumsplanen startet.
Adressen Liavegen 20, der barnehagen drives, eies av Trysil Menighetsråd og omfatter både selve
barnehagebygget og tilhørende areal på øst-og nord-siden av eiendommen.
Dette vil da bli vårt uteområde, hvis det blir endringer i leieforholdene om det uteområdet vi i dag leier.
Vi håper selvsagt at vi kan fortsette å leke på det området vi har idag😉

Dialogen med utleier av uteområdet er god. Vi fortsetter driften som vanlig,
og har troen på at dette kommer til å løse seg til det beste for alle😊

 

Så Trysil Menighetsbarnehage vil derfor uansett bestå, uansett hva som skjer med uteområdet.

En barnehage må jo ha et uteområde! 😃

Vi er en ordinær barnehage, som driftes på samme måte som andre private og kommunale barnehager i Trysil kommune. Barnehagen eies av Trysil menighet, derfor navnet på barnehagen.

Trysil Menighetsbarnehage ligger midt i Trysil sentrum, i Liavegen 20. 

Her finner du årsplan og annen praktisk informasjon, samt mye mer.

Her finner du all informasjon du trenger for å søke plass hos oss!